CSN_logo Ysgol Pencae
Highfields,
Llandaff,
Cardiff,
CF5 2QA
Tel:      029 2056 3851
Fax:     029 2056 2972
email   
Location Map
   
Dewislen / Menu
indent  Cartref / Home
indent  Oriel / Gallery
indent  Cyhoeddiadau / Announcements
indent  Newyddion /News
indent  Dogfennau / Documents
indent  Gwefannau / Links
indent  Chwilio y we fan /Search Our Site
indent  Staff
indent  CRhAAP/ PTA
indent  Darllen a gwrando/ read and listen
indent  Cysylltiadau / Links
indent  Cyngor ysgol / Schools council
indent  Lluniau'r mis / this month's pictures
indent  Eco/Sgolion / Eco/Schools

Calendar
< December, 2014 >
S M T W T F S
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03


Log In
Username

Password

Remember MeCartref

YSGOL PENCAE

o

Pennaeth: Mr Richard Thomas

Dirprwy Bennaeth: Mrs Lisa Mead

Caeirydd y Corff Llywodraethu: Mrs Andrea Davies

Cyflwyniad

Nod ein hysgol yw helpu pob plentyn i ddatblygu i'w lawn botensial. Credwn y dylai rhieni, yr ysgol a'r gymuned weithio gyda'i gilydd er lles a gofal y plant.

Created on 2003-02-04 10:24:27 by install
Updated on 2010-11-19 13:46:09 by webmaster
 Printable Version

Announcements

Prospectws/Prospectus

Posted by: webmaster on 11/26/2010 01:07
Ewch i Ddogfennau i weld copi o'r prospectws ar gyfer 2010/11
Go to Documents to see a copy of the propectus for 2010/11

Cylchlythyrau/Newsletters

Posted by: webmaster on 02/08/2010 12:51
Edrych o dan Dogfennau
Look under Documents

Ein gwobrau / Our awards